Tryck & kvalitet – digitaltryck

Pixopolis digitalt tryckta fotoböcker, fotokalendrar och affischer framställs med högmodern tryckteknologi.fotobok-tryckkvalitet-digital1
Det digitala tryckets sätt att fästa bilderna på papper, skiljer sig avsevärt från offsettryck och vanlig framkallning.

Här nedan följer information över vad du bör tänka på när du framställer dina tryckfiler och vilken kvalitet du kan förvänta dig:

Tryck- och papperskvalitet

Pixopolis digitala fotoprodukter trycks på moderna digitaltryckmaskiner i ett 75gradigt raster (förutom fotoboken GIANT och Square XLs omslag  och affischer som trycks på ett plotter). Tryck med detta raster ligger väldigt nära den kvalitet som offsettryck håller, och vi når ett väldigt bra resultat som tillfredsställer de flesta av våra kunder. De maskiner vi använder, räknas till de modernaste på marknaden.

För våra fotoböcker med hårt omslag, använder vi ett s.k. „glossy-papper“ för insidorna, med en vikt av 170 gram. Det är vitt och genom sin ytbehandling understryker det färgerna i dina fotografier. Det här „glossypapperet“ är inte detsamma som det papper som används vid framkallning eller utskrivning av foton på bläckstråleskrivare i hemmiljö.

Vi trycker med en s.k. „flytande toner“. Vid denna tryckmetod tränger färgerna, i motsats till ett offsettryck, bara delvis in i papperet och lägger ett mikroskopiskt tjockt färgskikt ovanpå papperet. Därför glänser pappret mindre på områden med tryck än områden som saknar tryck.

Bindningskvalitet

Speciellt trådbindningen, som görs med äkta linnetråd, ger våra böcker en äkta „bokkaraktär“ och är ett handarbetefotobok-tryckkvalitet-digital2
som utförs av utbildade bokbindare i vår produktion. En maskinell bindning är inte möjlig och vi är, så vitt vi vet, de enda producenterna på dagens marknad som kan erbjuda en fotobok med denna hållbara och vackra bindning. Vi förbättrar ständigt detta hantverk och nyligen höjde vi antalet „stygn“ per boksida från fyra till fem.

Var noga med att inte placera viktigt sidoinnehåll alltför nära ytterkantslinjerna. Små skillnaden mellan våra linjer och skärning förekommer. Lämna därför ett avstånd på några millimeter för att vara på den säkra sidan.

Färgåtergivning

fotobok-tryckkvalitet-digital3

Alla färger trycks i fyrfärgsmodus (cmyk), även svart. På grund av detta kan det uppstå färgförskjutningar, speciellt i svarta områden. Vi kan därför inte garantera en neutral svart/vit ton för alla sorters s/v foton. Även i gröna och röda områden kan det förekomma färgförskjutningar. De är oftast marginella, men kan naturligtvis verka störande för ett kritiskt öga. I allmänhet är dock dessa färgförskjutningar oproblematiska.

Tryckkvaliteten och färgäktheten är annorlunda i jämförelse med ett offsettryck, och beroende av t.ex. maskintemperatur och luftfuktighet. Dessa faktorer är svåra att påverka och är en del av digitaltryckets natur.

 

Kännetecken från producenten

Vi trycker ingen logotyp eller annat kännetecken från Pixopolis i våra fotoprodukter.

På sista omslagssidan och på sista innersidan i varje fotobok finns i den nedre delen av sidan en streckkod respektive ettfotobok-tryckkvalitet-digital4
nummer. Dessa är absolut nödvändiga för att kunna erbjuda en säker produktion utan förväxlingar av sidor ur olika böcker. Det är inte möjligt att ta bort eller att utesluta dessa kännetecken.

Den sista innersidan är en extra vit skyddssida utan tryck och inte en av de sidor som visas när du gör din bok. I fotoboken Light måste vi dock trycka numret och streckkoden på den sista innehållssidan. Fotokalendrarna och affischerna innehåller inga streckkoder.

Kvalitetskontroll

När din tryckfil kommer till oss förblir den i det skick som du skickade den. Vi ändrar alltså varken i din design eller i din bearbetning av bilder. Därför uppmanar vi speciellt dig, som inte arbetar i vår mjukvara pixGEN, att noga beakta våra riktlinjer. Om du känner dig osäker rekommenderar vi dig att använda våra designmallar för fotoböcker.
Pixopolis koncept och i synnerhet vår priskalkylation utgår ifrån att vi alltid får korrekta tryckfiler. Vi gör ingen tryckkorrigering, utan efter att din fil överförts till oss och genomgått en automatisk konvertering, skickas den direkt in i tryckmaskinen.