Brilliant Square – mått

 

Riktlinjer för skapande av dokument:

1. Spara alltid insidor och omslag i sRGB. Vid framställning av en fotobok är det viktigt att du vet höjd och bredd i antal pixlar. Om du använder dig av cm-mått, kontrollera då att detta format är inställt på 301 dpi. Pi­xopolis genomför ingen bildförbättring av något slag utan dina filer förblir orörda av oss. Vi rekommenderar att du arbetar på en kalibrerad monitor.

 

2. Omslag  – riktlinjer
Omslaget har en annan storlek i förhållande till insidorna. l skissen och tabellen nedan ser du exakta värden:

 

 

Format:
Bredden på bokryggen och falsområdet varierar beroende på vilket sidantal du väljer. Därför varierar också omslagets storlek. I tabellen nedan hittar du måtten för de olika sidantalen:

 

 

Dessa formatmått är angivna  inklusive Snitt-tillägg. Var vänlig observera att positioneringen av bokryg­gen kan variera med+/- O,12 cm. Använd därför inte riktigt hela bredden på bokryggen för en bokryggstext.

Kritiskt område:
Placera alltid texter och bilder/bilddelar som du vill ska synas fullständigt minst 154 pixlar (1,3 cm) från kanten och undvik falsområdet.  Bara så kan vi garantera att inget viktigt skärs bort eller viks in under en kant.

 

Barkod:

Den gråa ytan i skissen bredvid kommer att täckas av en barkod. Kontrollera att du inte placerar några viktiga delar av din fotobok som tex text i detta område.

 

 

 

 

3. Insidor – riktlinjer
OBS! Insidorna ska sparas som dubbelsidor. l skissen nedan ser du exakta värden:

 

 

Format:
Måtten för insidan är 4527 x 2299 pixlar. Om du jobbar i cm gäller ett dokument i 301 d pi med måtten 38,2 x 19,4 cm. l båda fallen är ytan för snitt-tillägg inberäknade (per sida 0,3 cm).

Kritiskt område.
Placera alltid viktiga texter/bilder/bilddelar minst 71 pixlar eller 0,6 cm från kanten.  Bara så kan vi garantera att inget viktigt skärs bort.

Barkod  på sista insidan:

På sista sidan placerar vi en barkod  i nedre högra hörnet. Kontrollera att inga viktiga texter/ bilder placeras på detta ställe. Exakt placering av barkoden ser du i skissen bredvid.

 

 

 

 

4.Bokfil:
Skicka  dina filer som .jpg-filer:

Vi rekommenderar att första vänstersida och sista högersida lämnas vita utan design, eftersom de hamnar på insidan av omslaget. Du kan också skicka enfärgade försättsblad längst fram respektive längst bak i boken för att få en riktigt snygg bok.

Spara omslaget och insidorna som hela uppslag och namnge insidorna 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg osv.

 

TIPS – Skärmarginaler

Vad är en skärmarginal?

Uppslagen är vid tryck alltid något större än vad de behöver vara. Efter tryck skärs överskottet bort. Detta är absolut nödvändigt i arbetsprocessen för att det ska finnas toleransavstånd vid beskärningen. Skärmarginalen anges alltid för ett uppslag. Det betyder att angivet värde måste adderas till varje sida runt om uppslaget (upp-,ner- och båda kortsidor).