Dagnys underbara bok om påsöm.

Dagnysbok

Dagny Olsson har skapat en fantastiskt fin och innehållsrik fotobok som handlar om ett gammalt hantverk kallat påsöm. Under arbetet med fotoboken har hon gjort en resa tillbaka i tiden för att hitta påsömerskor och bilder. Dagny har själv träffat alla de kvinnor, vars arbeten förekommer i fotoboken, utom en. Hon vet hur de såg ut, var de bodde, hur de pratade och deras personligheter. Idag lever bara ett fåtal.

De alster som kvinnorna skapade signerades aldrig, därför är det ett viktigt dokument som Dagny skapat, för att kunskapen ska leva vidare.

Och intresset är stort! Dagny har fått över 90 beställningar på fotoboken!

Dagny är född 1935 och har lärt sig att bemästra såväl dator som vårt fotoboksprogram för att kunna skapa denna vackra fotobok.

Vi säger stort TACK till Dagny för att vi får visa fotoboken och lära oss mer om de vackra påsömbroderierna på Flodadräkter.

Klicka på bilden för att se fotoboken

Upp på sidan|
|Tipsa en kompis