Barn berättar…

Fotobok.barnberattarDet kom en förfrågan från Sofia Hedin, på en större upplaga böcker, och aldrig kunde vi drömma om vilket spännande projekt detta var!

På förskolan i Ryd, där Sofia jobbar, har pedagogerna under två års tid arbetat med ett projekt som ställde frågan: Ur vems perspektiv dokumenteras vår omvärld? Barnens eller de vuxnas?
De ville göra en bok med det samlade resultatet. 100 böcker beställdes för att kunna säljas till föräldrar och andra intresserade, i samband med den utställning som förskolan skulle ha på Östergötlands Museum. En bok hamnade t.o.m. på slottet, eftersom prinsessan Viktoria och lilla Estelle besökte skolan samtidigt som projektet redovisades.

Stort TACK till barnen, deras föräldrar, förskolan och Sofia – att vi får publicera er vackra bok i vår blogg och på Facebook!!
Klicka här eller på bilden för att se boken i blädderform.

Eftersom texten är svårläst i blädderboken kan du ladda ner boken som pdf (12,6 MB) : Ryds förskola-Sofia Hedin

Så här står det på baksidan av boken:
Vi ville ge barnen möjlighet att äga perspektivet
fullt ut. Genom att ge barnen
kameror kunde verkligheten skildras utifrån
ett barnperspektiv. På så sätt visas
inte en barnsyn utifrån ett
vuxenperspektiv utan en barnsyn utifrån
ett barnperspektiv. Kameran blev ett naturligt
inslag i förskolans vardag, både för de
allra yngsta och för de äldre barnen.

Upp på sidan|
|Tipsa en kompis