Monthly Archives: September 2014

Fotobok gratis – för dig som bloggar.

Du som bloggar kan få en fotobok helt utan kostnad! Erbjudandet gäller för aktiva bloggar som är tillgänglig för allmänheten. Bloggen måste ha varit aktiv i minst 1 år och ha minst 100 följare. Du kan beställa en Fotobok Hardcover eller Square med 24 sidor inklusive fraktkostnad. Information om hur du går tillväga, hittar du här.

Läs vidare »